Arimasa 
Dieu
 Fukukawa

      福川    有仁    

Ai Kato